امروز: جمعه 27 مهر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
کتاب آموزش پاورپوینت 2013 7,000 دانلود
پاورپوینت بررسی مدولاسیون های دیجیتال 14,000 دانلود
پاورپوینت سیستم های کنترل سرقت EAS 9,000 دانلود
پاورپوینت آشنایی با ترانسفورماتورها 9,000 دانلود
پاورپوینت آشنایی با دیود و بررسی آن (همراه با مثالهای تشریحی) 17,000 دانلود
پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی 15,000 دانلود
پاورپوینت بررسی اثرات کاربرد جوش شیرین در عمل آوری پخت نان 15,000 دانلود
پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذی (بازدارنده ها) 15,000 دانلود
پاورپوینت آشنایی با سیستم HACCP 20,000 دانلود
پاورپوینت بررسی اهمیت ریزمغذیها و راهكارهای كنترل كمبود آنها 17,000 دانلود
پاورپوینت بررسی وضعیت صادرات صنایع غذائی استان خراسان رضوی 15,000 دانلود
پاورپوینت برچسب گذاری تغذیه ای مواد غذایی 12,000 دانلود
پاورپوینت بررسی اهمیت كنترل مواد غذایی در سطح عرضه و برنامه های آینده 12,000 دانلود
پاورپوینت بررسی آلودگی های محیطی در مواد غذائی 12,000 دانلود
پاورپوینت بررسی آلاینده های مواد غذایی 18,000 دانلود
پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن 14,000 دانلود
پاورپوینت آشنایی با آنزیم ها 17,000 دانلود
پاورپوینت آشنایی با افزودنیهای غذایی 15,000 دانلود
پاورپوینت بررسی آزمایش های كیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها 12,000 دانلود
پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی 12,000 دانلود
طرح لایه باز لیبل فروش تخم مرغ (تولیدی تخم مرغ) 5,000 دانلود
آگهی جدید چهلم مادر لایه باز و psd 5,000 دانلود
فایل آماده آگهی ترحیم پدر جدید 5,000 دانلود
طرح لایه باز قبض قرعه کشی فروشگاه (تعاونی) 5,000 دانلود
فایل آماده آگهی ترحیم پدر جدید همراه با هفت 5,000 دانلود
طرح آگهی سالگرد پدر psd 5,000 دانلود
پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ) 5,000 دانلود
طرح لایه باز عرقیات گیاهی عرق نعنا (لیبل عرق نعناء) 5,000 دانلود
آگهی جدید ترحیم مادر لایه باز همراه با مراسم تشییع psd 5,000 دانلود
آگهی جدید ترحیم مادر لایه باز همراه با مراسم تشییع psd 5,000 دانلود
آگهی جدید ترحیم مادر لایه باز و psd 5,000 دانلود
پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری هندریکسن جلد اول 7,000 دانلود
پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول) 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول) 7,000 دانلود
پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری های حسابداری هندریکسن (جلد اول) 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری هندریکسن جلد اول 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول) 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان 7,000 دانلود
پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل یازدهم تئوری حسابداری هندریکسن جلد اول 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول) 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل شانزدهم تئوری حسابداری هندریکسن جلد دوم 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل هفدهم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد دوم) 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل هیجدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن 7,000 دانلود
پاورپوینت فصل بیست و دو تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان 8,500 دانلود
پاورپوینت فصل بیست و سوم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان 8,500 دانلود